Αρχική » Γλώσσες » ΑΣΕΠ

Τα αναγνωρισμένα απο τον ΑΣΕΠ για την ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (ενημέρωση - Μάιος 2017)

 

Γ2 - Άριστη Γνώση

Γ1 - Πολύ Καλή Γνώση

Β2 - Καλή Γνώση

B1 - Μέτρια Γνώση

 

ΚΠγ

CPE

ESB 

LRN

BULATS

IELTS 

MICHIGAN ECPE

EDEXCEL / PTE

ISE IV TRINITY

CITY & GUILDS 

EDI 

PEARSON LCCI 

OCNW 

ASCENTIS 

MSU

TIE

NOCN

AIM

 

 

 

 

ΚΠγ

CAE

ESB

LRN

BULATS

IELTS

BEC (Business)

EDEXCEL / PTE

ISE III TRINITY

CITY & GUILDS

ALCE

TOEIC

EDI

PEARSON LCCI

OCNW

ASCENTIS

TIE

NOCN

AIM

MELAB

MET

 

ΚΠγ

FCE

ESB

LRN

BULATS

IELTS

BEC (Business)

MICHIGAN ECCE

EDEXCEL / PTE

ISE II

CITY & GUILDS

TOEIC

EDI

PEARSON LCCI

OCNW

ASCENTIS

MSU

TIE

NOCN

AIM

MELAB

MET

 

ΚΠγ

PET

ESB

LRN

BULATS

IELTS

BEC (Business)

EDEXCEL / PTE

ISE I

CITY& GUILDS

BCCE

TOEIC

EDI

PEARSON LCCI

OCNW

ASCENTIS

TIE

NOCN

AIM

MELAB

MET