Αρχική » Γλώσσες » Πιστοποιητικά - Αναλυτικός Οδηγός

Επιχειρούμε να βάλουμε μια τάξη στο πολύπλοκο θέμα των πτυχίων ξένων γλωσσών και των επιπέδων γνώσης που αυτά αντιπροσωπεύουν.

Απο το 2001 οι χώρες-μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον Τομέα των Γλωσσών. Θα το συναντήσετε συνήθως ώς Common European Framework of References for Languages (CEFR).

Αυτό που συμφωνήθηκε, ήταν ουσιαστικά ένας οδηγός πιστοποίησης γνώσης, τον οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσει ο κάθε Φορέας ωστε να έχει αξία το προϊόν του δήλαδη το πτυχίο που προσφέρει.

Παρακάτω θα δούμε ποιοί είναι οι πιό δημοφιλείς Φορείς και τι ακριβώς αντιπροσωπέυουν τα πτυχία τους. Πρώτα όμως να ξεκαθαρίσουμε τι ορίζει το Πλαίσιο :

Επίπεδο CEFR

Επεξήγηση

A1

Στοιχειώδης Γνώση

A2

Βασική Γνώση

B1

Μέτρια Γνώση

B2 (Lower)

Καλή Γνώση

Γ1 (advanced)

Πολύ Καλή Γνώση

Γ2 (Proficiency)

Άριστη Γνώση

 

 

Στον Πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχουν 6 επίπεδα γνώσης απο τα οποία μόνο τα 4 είναι ευρέως γνώστα με τις ονομασίες που είχε προσδώσει ο φορέας του Cambridge πρίν αρκετά χρόνια - οι οποίες δεν ισχύουν πια. Στο εξής, χάριν ευκολίας, θα αναφερόμαστε στα επίπεδα με τους γενικούς όρους (Α1,Β2 κτλ.)

ΑΣΕΠ

Όλα τα επίπεδα είναι αναγνωρισμένα απο τον ΑΣΕΠ, οχι όμως σε όλες τις γλώσσες.  Στίς δημοφιλείς γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ρωσικά) αναγνωρίζονται τα επίπεδα απο Β1 εώς Γ2.

Επίπεδα

Μόριοδότηση ΑΣΕΠ

Β1

10

Β2

30

Γ1

50

Γ2

70

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει τα επίπεδα Α1 και Α2 στις παραπάνω γλώσσες, ακομα και στα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).

Σε λιγότερο διμοφιλής γλώσσες, όπως τα Βουλγαρικά και τα Τουρκικά, τα επίπεδα αυτά αναγνωρίζονται αν και η μοριοδότηση εξαρτάται απο την εκάστωτε προκύρηξη. Δυστυχώς δε μας έχουν γνωστοποιηθεί οι ακριβείς όροι μοριοδότησης απο επίσημο φορέα.

 

ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Στο κρίσιμο και επίκαιρο θέμα της Εργασιακής Εφεδρείας του Δημόσιου τομέα, τα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν με το Προεδρικό διάταγμα που ορίζει σαφώς τα παρακάτω:

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 α) Για άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας (Γ2) : σαράντα (40) μονάδες,

 β) για πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας (Γ1) : τριάντα (30) μονάδες,

 γ) για καλή γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης (Β2) : είκοσι (20) μονάδες,

 δ) για μέτρια γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης (Β1) : δέκα (10) μονάδες.

 

Για τον υπάλληλο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις σαράντα (40) μονάδες.

 

Φορείς και Πτυχία

 

Η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης (ALTE) ορίζει πώς για να πιστοποιηθεί η γνώση μιάς ξένης γλώσσας, ο μαθητής πρέπει να εξεταστεί και να επιτύχει σε συγκεκριμένες ικανότητες. Σε γενικές γραμμές αυτές είναι 4:

 

1)      Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

2)      Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking

3)      Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)

4)      Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)

 

Οι περισσότεροι φορείς πιστοποίησης ακολουθούν τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι ενσωματώνουν 2 ικανότητες σε 1 εξέταση, πχ προφορικό και ακουστικό σε μία προφορική εξέταση που περιλαμβάνει διάλογο.

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τί προσφέρει η κάθε εξέταση.